วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษา ตักบาตร เทโวโรหณะ ณ พระจุฬามณี บนยอดเขาดาวดีงส์ วัดคีรีวงศ์ พระอารามหลวง ประจำปี 2562 โดย มีนายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี