นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารายงานตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย และนายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่ พร้อมรับคำปรึกษาการพัฒนาการกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป