โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี นางสาวบัวริม บือขุนทด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คว้าเหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร หญิง 58.44 วินาที เหรียญเงิน วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร เวลา 15.35 วินาที น.ส ชัญญา แสงแมงทับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ 4 วิ่ง 200 เมตรม เวลา 26.08 วินาที รายการแข่งขัน BJSS ATHLETICSCHAMPIONSHIP 2019 ระหว่างวันที่16th & 17 t November.2019 ณ สนาม MsN Mini STADIUM Bukit Jalil ประเทศมาเลเชีย