โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดย ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์