โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดย ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ จ.ส.อ.อรัญ บุญลือ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อ.สุรีรัตน์ เดชอุดม และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลประชาคม จังหวัดนครสวรรค์