โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี กับนายณัฐติพงษ์ คำสิงห์ นักกีฬาฟันดาบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563