ประวัติโรงเรียน

...

เอกสารประชุม/ดาวน์โหลด

...

แบบฟอร์มต่างๆ

...

กิจกรรมโรงเรียน

...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

...

ข่าวประกาศ

...

แผนที่โรงเรียน

...

Web-Mail

...
รายนามผู้บริหาร

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
จ.ส.อ. อรัญ บุญลือ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน

ลำดับ เรื่อง Download
10 แจ้งกำหนดการนักเรียนกลับสถานศึกษาและแบบเฝ้าระวังสังเกตุอาการกลุ่มเสี่ยงฯ Download
9 ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดเรียน ภาคเรียน 1 ประจำปี 2563 Download
8 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 Download
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียนและตรวจสุขภาพร่างกาย ปี 2563 Download
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา ปี 2563 Download
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
4 รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำปี 2562 Download
3 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ประกาศ | ใบรับสมัคร
2 รายงานงบทดลองเบิกจ่าย รายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 Download
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 2562 Download

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ เรื่อง วันที่ Download
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ผ่านระบบ E-Bidding 19/05/63 Download
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ผ่านระบบ E-Bidding 24/03/63 Download
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา ผ่านระบบ E-Bidding 13/03/63 Download
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา(อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา) ผ่านระบบ E-Bidding 10/03/63 Download
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน ผ่านระบบ E-Bidding 22/11/62 Download
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน 20/09/62 Download
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน จำนวน 1 แห่ง 27/02/62 Download
8 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กีฬายกน้ำหนัก) จำนวน 3 รายการ 06/08/61 Download
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมส์ยกน้ำหนัก จำนวน 1 หลัง 05/04/61 Download
10 ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงสนามกรีฑาสังเเคราะห์ สนามกีฬาบึงเสนาท 27/03/61 Download

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ เรื่อง วันที่ Download
1 รับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง 06/01/63 Download
2 รับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งนครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 06/01/63 Download
3 รับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง 25/10/62 Download
4 รับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 25/10/62 Download
5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 25/10/62 Download
6 รับสมัครผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อและฟุตบอล อัตราละ 1 ตำแหน่ง 25/10/62 Download
7 ประกาศรับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน จำนวน 4 อัตรา 14/01/62 Download
8 ประกาศรับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งนักการภารโรง 27/09/61 Download
9 ประกาศรับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาหญิง 03/05/61 Download
10 ประกาศรับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งพนักงานขับรถ 03/05/61 Download

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ เรื่อง Download
1 ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Download

แสดงความยินดี

กิจกรรมโรงเรียน

มีรายละเอียดดังนี้

 • กิจกรรม

  ยินดีกับเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

 • กิจกรรม

  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ร.9

 • กิจกรรม

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

 • กิจกรรม

  แข่งขัน BJSS ATHLETICSCHAMPIONSHIP 2019

 • กิจกรรม

  ผอ.รายงานตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

 • กิจกรรม

  ร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษา

Link อื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

Post Free Ad